Forum Strelicarske berze
Oprema >> Ostala oprema >> Nišan
http://www.lukovi.com/cgi-bin/forum/yabb2/YaBB.pl?num=1464010640

Message started by wooxy on May 23rd, 2016 at 1:37pm

Title: Re: Nišan
Post by PJ on May 29th, 2016 at 8:43pm
Ako je končanica ono što ja mislim, predpostavljam da bi bila tretirana kao nišan sa pinovima tj. sa više nišanskih tačaka.

Poznate distance - može.
Nepoznate distance - ne može.

Dakle, na targetu može, na 3D ne može, na Field na poznatim distancama može, na nepoznatim ne može.

Forum Strelicarske berze » Powered by YaBB 2.6.0!
YaBB Forum Software © 2000-2017. All Rights Reserved.