Page Index Toggle Pages: 1 Send TopicPrint
 10 Antidoping (Read 2343 times)
90m
Senior Member
****
OfflinePosts: 313
Joined: Apr 24th, 2010
Antidoping
Oct 6th, 2014 at 1:59pm
Print Post  
U proceduri je Zakon o sprečavanju dopinga u sportu.

Najvažnije sa Savez je ovo:
Надлежни национални спортски савез дужан је:
1)      да спортским правилима утврди дисциплинске мере и уреди поступак њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила, у складу са овим законом, и да обезбеди да се у поступку изрицања мера лицима одговорним за допинг поштује њихова личност и право на одговарајућу правну заштиту (поштовање приватности, правовремени претрес, јемчење права на правно изјашњење, поштено и непристрастно тело за претрес, право на заступника о личном трошку, увид у списе, подношење доказа, стандарде у погледу доказивања допинга, благовремено информисање, правовремена, писмена и образложена одлука, право на жалбу и др.);
2)      да обезбеди, у оквирима надлежности савеза, да спортистима, спортским стручњацима и другим особама за које је утврђена одговорност за допинг буду изречене одговарајуће дисциплинске мере, у складу с овим законом и правилима надлежне антидопинг организације;
3)      да не призна спортски резултат у чијем постизању је учествовао допинговани спортиста;
4)      да не дозволи учешће на спортској приредби спортисти, спортском стручњаку и другом лицу у ингеренцији националног спортског савеза коме је изречена мера због допинга, или је изречена, у складу са овим законом, казна због учињеног кривичног дела или прекршаја;
5)      да донесе програм антидопинг деловања;
6)      да обезбеди стално индивидуално медицинско праћење категорисаних спортиста и у том циљу донесе потребне акте и предузме конкретне мере;
7)      да спортским правилима и у сарадњи са антидопинг агенцијом обезбеди да се чланови савеза, а посебно спортски стручњаци и регистровани спортисти свих узрасних категорија непрекидно, а најмање једанпут годишње, обавештавају и едукују о важећим прописима који се односе на допинг у спорту и штетним последицама по здравље употребе допинг средстава;
  
Back to top
 
IP Logged
 
90m
Senior Member
****
OfflinePosts: 313
Joined: Apr 24th, 2010
Re: Antidoping
Reply #1 - Oct 6th, 2014 at 2:01pm
Print Post  
8)      да одговарајућим општим актима обезбеди да чланови савеза поштују обавезе које проистичу из примене мера за спречавање допинга у спорту;
9)      да одреди одговорно лице за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга;
10)      да најмање 21 дан пре одржавања такмичења које организује, или које је под његовом контролом, пријави такмичење Антидопинг агенцији, као и да најкасније до краја текуће године достави Антидопинг агенцији календар такмичења за наредну годину;
11)      да најмање једанпут у шест месеци обавести Антидопинг агенцију о плановима тренинга и припрема врхунских спортиста и националних спортских репрезентација;
12)      да ускрати у потпуности финансирање спортиста, спортских стручњака, спортских организација и других лица која не поштују важећа антидопинг правила;
13)      да контролише антидопинг програме својих чланица, као и спровођење тих програма;
14)      да на крају године обавести министарство надлежно за послове спорта и Антидопинг агенцију о мерама за борбу против допинга предузетим у току године;
15)      да у спорту у коме се такмиче животиње утврди и спроведе антидопинг правила за животиње које учествују у том спорту, у складу са правилима Антидопинг агенције и надлежног међународног спортског савеза;
16)      да не дозволи обављање било које спортске активности и спортске делатности или било које функције у оквирима надлежности савеза лицу коме је, у складу са овим законом, изречена мера због повреде антидопинг правила или кривична или прекршајна казна, за време трајања изречене мере, односно казне;
17)      да на полуфиналима и финалима националних првенстава, као и полуфиналима или финалима плеј оф националних такмичења организују допинг контролу у складу са овим законом, и да сносе трошкове спровођења допинг контроле.
Национални спортски савез који не поштује обавезе из става 1. овог члана не може добијати средства из јавних прихода.

Ima još nekih obaveza kao i kaznenih odredaba. Zakon će verovatno biti usvojen vrlo brzo.
  
Back to top
 
IP Logged
 
klodovik
Full Member
***
OfflinePosts: 128
Location: Zemun
Joined: Jan 8th, 2013
Gender: Male
Re: Antidoping
Reply #2 - Oct 6th, 2014 at 3:06pm
Print Post  
Kao trener u nekom drugom sportu već sam imao prilike da se sretnem sa ljudima koji (na određen način) rade antidoping kontrolu, pa se osećam dužnim da naglasim jednu vrlo bitnu činjenicu (koju predpostavljam- mnogi ne znaju), a koja može da pomogne kako streličarima, tako i njihovim klubovima.
Naime, poznato je da neke od hroničnih bolesti iziskuju određene medikamente koji se (bez pravilno odrađene procedure) mogu "svrstati" u doping sredstva iako je njihova priroda u stvari- lečenje. Zato bih savetovao klubovima da (ako imaju streličare) koji koriste određenu terapiju, to obavezno prekontrolišu, a na lekarskom pregledu (koji je inače obavezan za sve takmičare), lekar koji je radio pregled napiše potvrdu za neophodnost medikamenta koji se koristi. Konkretan slučaj su asmatičari koji zbog tog problema koriste VENTOLIN pumpice.
Dakle, ako imate streličara koji mora da ih koristi, a za to nemate posebnu potvrdu (koju morate pokazati sudijama pre početka takmičenja), u slučaju da streličar bude podvrgnut testu, zbog upotrebe te pumpice, rezultat na testu će biti- pozitivan čak i onda ako se pumpica nije koristila toga dana (neki agensi iz Ventolin pumpice su aktivni i više dana)!
Zato, što je pre moguće, nabavljajte potvrde, jer pravo ADAS-a je da se i nenajavljen pojavi na takmičenju i po principu slučajnog odabira, odabere nekoliko streličara koje će testirati. Kao što je predhodnik naveo, kazne i sam disciplinski postupak koji obavezno iziskuje suspenziju do okončanja postupka, a to može da traje mesecima, pa je pitanje da li bi taj streličar mogao da završi sezonu, odnosno, da se pojavi na svim takmičenjima na koja je planirao da izađe.
Rezime: kada streličar ode na lekarski pregled, treba da naglasi da koristi određene medikamente i ako oni sadrže supstance zbog kojih bi test bio pozitivan, obavezno tražite potvrdu, jer komisija to MORA da uvaži, a streličar će se "osloboditi" odgovornosti, odnosno, moćiće da se takmiči kao i svaki drugi streličar.
  
Back to top
 
IP Logged
 
PJ
Senior Member
****
OfflinePosts: 305
Location: Zemun
Joined: Mar 21st, 2011
Gender: Male
Re: Antidoping
Reply #3 - Oct 9th, 2014 at 4:14pm
Print Post  
90m wrote on Oct 6th, 2014 at 2:01pm:
17)      да на полуфиналима и финалима националних првенстава, као и полуфиналима или финалима плеј оф националних такмичења организују допинг контролу у складу са овим законом, и да сносе трошкове спровођења допинг контроле.


Kako se organizuje i realizuje uzimanje uzoraka na takmičenjima?
  
Back to top
 
IP Logged
 
klodovik
Full Member
***
OfflinePosts: 128
Location: Zemun
Joined: Jan 8th, 2013
Gender: Male
Re: Antidoping
Reply #4 - Oct 9th, 2014 at 6:30pm
Print Post  
PJ wrote on Oct 9th, 2014 at 4:14pm:
90m wrote on Oct 6th, 2014 at 2:01pm:
17)      да на полуфиналима и финалима националних првенстава, као и полуфиналима или финалима плеј оф националних такмичења организују допинг контролу у складу са овим законом, и да сносе трошкове спровођења допинг контроле.


Kako se organizuje i realizuje uzimanje uzoraka na takmičenjima?Ranije je bila praksa (a verujem da je i sada, jer nema potrebe da se proveren sistem menja bez potrebe) je da su postojala dva načina. Prvi je podrazumevao da se unapred odredi takmičenje, broj takmičara (čak i po imenu i prezimenu), pa da se pre samog takmičenja uzme uzorak urina od određenih takmičara, ili da se uzme uzorak krvi posle takmičenja (mada se ova tehnika ne primenjuje često). Naravno, svaki takmičar se testira u prisustvu svog trenera (to nije obaveza, ali je vrlo poželjno), kako bi se izbegle eventualne nesuglasice, jer  sam takmičar ima svoja gađanska prava. Drugi način je da komisija dođe na takmičenje nenajavljena i da pre samog takmičenja odabere nekoliko takmičara nad kojima će se kontrola sprovesti.
Takmičar ima pravo da odbije testiranje određenim postupkom (na primer vađenjem uzorka krvi) ako smatra da se ne oseća dobro i da će mu taj način provere još više naškoditi, pa može tražiti drugi način utvrđivanja a da se to ne smatra odbijanjem. Ipak, ako se odbije i drugoponuđeni način, smatraće se da je takmičar odbio testiranje, pa samim tim i nastupaju određene posledice po takmičara.
Napominjem da (bar koliko ja znam) nije moguće zamena takmičara koji je određen za testiranje drugim takmičarem ni u kom slučaju, osim ako takmičar koji je imenovan, toga dana ne nastupa (iz bilo kog razloga).
Nastavak...
  
Back to top
 
IP Logged
 
klodovik
Full Member
***
OfflinePosts: 128
Location: Zemun
Joined: Jan 8th, 2013
Gender: Male
Re: Antidoping
Reply #5 - Oct 9th, 2014 at 6:40pm
Print Post  
Nastavak...

Nemojte se čuditi ako zdravstveni radnik koji vrši kontrolu, zatraži da mu pokažete vene na rukama ili nogama, odnosno mesta gde se injekcijskom iglom mogao dati takozvani "krvni" doping (koji je takođe zabranjen), a ne postoji drugi način (osim vizuelnog) da se to utvrdi, odnosno- detektuje. Ako se ispostavi da takmičar ima ubodne rane od injekcijske igle i na jednoj i na drugoj ruci (na veni), a ne može dokumentovano obrazložiti kako su rane nastale, smatraće se da je dopingovan.
Zato i napominjem da je prisustvo trenera izuzetno potrebno kako bi mogao da odbrani prava takmičara (ako ona nekim slučajem budu ugrožena), ali i kako bi svojim potpisom dao saglasnost da se procedura ispoštovala i da samim postupkom nisu (ili jesu) povređena prava sportiste.
  
Back to top
 
IP Logged
 
PJ
Senior Member
****
OfflinePosts: 305
Location: Zemun
Joined: Mar 21st, 2011
Gender: Male
Re: Antidoping
Reply #6 - Oct 10th, 2014 at 4:59pm
Print Post  
^^ Dakle, Savez bi trebalo da organizuje uzimanje uzoraka (pre ili posle takmičenja) prema određenoj proceduri. Ko sprovodi uzimanje uzoraka? Koje su to licencirane (ili kakve već) ustanove koje sprovode uzimanje uzoraka i analizu?

Pošto cela priča sigurno nije jeftina i jednostavna za organizovati, a koliko vidim, trebalo bi da je sprovodimo.
  
Back to top
 
IP Logged
 
klodovik
Full Member
***
OfflinePosts: 128
Location: Zemun
Joined: Jan 8th, 2013
Gender: Male
Re: Antidoping
Reply #7 - Oct 10th, 2014 at 9:17pm
Print Post  
PJ wrote on Oct 10th, 2014 at 4:59pm:
^^ Dakle, Savez bi trebalo da organizuje uzimanje uzoraka (pre ili posle takmičenja) prema određenoj proceduri. Ko sprovodi uzimanje uzoraka? Koje su to licencirane (ili kakve već) ustanove koje sprovode uzimanje uzoraka i analizu?

Pošto cela priča sigurno nije jeftina i jednostavna za organizovati, a koliko vidim, trebalo bi da je sprovodimo.U američkom fudbalu (ovo baš nisam morao da kažem, zar ne... Smiley ), postojala su dva sistema (kao što napisah). Prvi je podrazumevao da se ljudi iz ADAS-a najave Savezu i u dogovoru sa njima, odrede dve- tri utakmice gde će sprovesti antidoping test. Naravno, blo je slučajeva da čak i najave poimenice (slučajnim odabirom) imena tih igrača... Drugi način je bio da se najave dan ili dva ranije i pitaju gde se i u kom terminu odigravaju utakmice i da se odluče da odu na po neku (jednu, dve, tri- nebitno). Tamo se organizatoru jave da dolaze i pošto svaka ekipa dolazi najmanje sat vremena pre početka utakmice kako bi se presvukli, izašli na teren i zagrejali, oni sve to obave u tom vremenu. Jednostavno, pogledaju roster igrača prijavljenih  za utakmicu i odaberu po nekoliko (opet to može biti jedan, dva ili više, ali nikada nisu testirali više od pet igrača iz svakog tima).
Kako ide naplta tih troškova, to već ne znam (da li ih plaća klub čiji su igrači testirani ili plaća savez, ili niko ne plaća dok se ne nađe "pozitivac"- nemoj da me držiš za reč, ja sam ipak bio trener...
ipak, dvojicu mojih igrača su jednom izabrali i ja sam išao na njihovo testiranje. Naime, u muški WC ulazimo nas trojica. Tehničar daje flašice koje su obavezno upakovane u plastične kesice (na kojima piše serilisano), prvo jednom, pa drugom igraču (kada ovaj prvi završi). Naravno, sve vreme gleda kako igrač mokri u flašicu, a gledam i ja. Kada završi, flašica se zatvara i preko nje se lepi etiketa da podacima igrača (godina rođenja, ime i prezime, naziv ekipe)... nastavak...
  
Back to top
 
IP Logged
 
klodovik
Full Member
***
OfflinePosts: 128
Location: Zemun
Joined: Jan 8th, 2013
Gender: Male
Re: Antidoping
Reply #8 - Oct 10th, 2014 at 9:37pm
Print Post  
Nastavak...
Tada je i prilika da se predoči potvrda lekara o terapiji koju koristi igrač (kao što sam već ranije pisao), pa se potpisuje zapisnik (najmanje tri primerka, za tehničara, za trenera i za igrača). Dovoljno je da tehničar i igrač potpišu zapisnik, ali sam ga i ja potpisivao, jer sam imao igrača koji je imao astmu, pa sam pored te potvrde želeo da budem siguran daće se ona uvažiti.
Rezultate sam dobio posle par dana u kojem je stajalo da su oba igrača bila negativna, odnosno- nisu nađeni tragovi nedozvoljenih supstanci (čak i za igrača koji je koristio pumpicu, jer je to uvaženo, pogotovo što smo pre utakmice tu istu lekarsku potvrdu pokazali i glavnom sudiji.
Da ne zaboravim, tehničar je u WC-u tražio i da pregleda ekstremitete zbog mogućnosti uzimanja krvnog dopinga, ali na njima nije našao ranice, ali je (svejedno) slikao ta mesta, a u zapisniku naveo da NIJE VIDEO mesta uboda medicinskom iglom... Obzirom da igrači nisu pravili problem zbog testiranja, a i samo testiranje je prošlo po pravilima (tadašnjim, ne znam da li su sada izmenjena), testiranje je prošlo brzo i lako.
E, sada, ja opisah kako su to radili mojim igračima. Ne znam da li je sistem sada isti kao i onda, ali u svakom slučaju uvek budite uz svoje takmičare, jer bočica koja nije u sterilisanoj kesici- ne mora da bude uvek čista, odnosno može da izazove sumnju. ako tehničar ne dozvoljava prisustvo trenera i to može biti vrlo sumnjiva situacija, pogotovo što igrači tada "nemaju pravnu zaštitu" odnosno, tehničar može napisati izveštaj koji bi trener trebalo da potpiše a nije bio u situaciji da bilo šta vidi ili da uruči potvrdu lekara ako je poseduje za određenog igrača (potvrda se može dati samo u procesu samog testiranja).
Što se tiče uzorka krvi, on se ne može uzimati pre već samo posle završene utakmice, što je takođe vrlo bitna stvar, na koju treba obratiti pažnju.
  
Back to top
 
IP Logged
 
90m
Senior Member
****
OfflinePosts: 313
Joined: Apr 24th, 2010
Re: Antidoping
Reply #9 - Oct 10th, 2014 at 9:38pm
Print Post  
http://www.adas.org.rs/
nenad.dikic@adas.org.rs
  
Back to top
 
IP Logged
 
klodovik
Full Member
***
OfflinePosts: 128
Location: Zemun
Joined: Jan 8th, 2013
Gender: Male
Re: Antidoping
Reply #10 - Oct 10th, 2014 at 9:46pm
Print Post  
90m wrote on Oct 10th, 2014 at 9:38pm:
http://www.adas.org.rs/
nenad.dikic@adas.org.rs
Eto, svet se menja... Meni je bila potrebna potvrda za igrača, a sada se to šalje na adresu, čim se takmičar razboli, odnosno čim mu je određeni lek potreban... Roll Eyes
  
Back to top
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send TopicPrint
 
  « Board Index ‹ Board  ^Top